Agenda

Inloopbijeenkomsten

Elke maand staat een ander thema centraal. Het eerste uur van de bijeenkomsten is gekoppeld aan een informatief of ontspannend thema, tijdens het tweede uur kunt u individueel vragen stellen aan de vertegenwoordigers van de bovengenoemde organisaties of u kunt gezellig koffiedrinken en ervaringen uitwisselen met de andere aanwezigen. Aanmelden is niet nodig. Deelname, koffie en thee zijn gratis.Zorgt u voor een zieke of hulpbehoevende in uw naaste omgeving (thuis of in een instelling) dan bent u van harte welkom!

Thema april

Ontdek je mogelijkheden als mantelzorger!
Het thema 'ontdek je mogelijkheden als mantelzorger' staat in april op het programma. Iedereen heeft kwaliteiten die als persoon kan inzetten in het dagelijks leven. Kwaliteiten kunnen onder andere met het kwaliteitenspel duidelijk in kaart gebracht worden gebracht.

Thema mei

Eenzaamheid en website eigen gemeente. We gaan samen bespreken wat eenzaamheid betekent en wat het verschil is met sociaal isolement. Tevens gaan we surfen over de website van uw eigen gemeente om te ontdekken wat er allemaal mogelijk is.

Thema juni

Onderwerp naar eigen keuze in te vullen. in de maanden voorafgaand aan juni kunt u met uw consulent bespreken wat u graag besproke wilt hebben, dan gaan we samen er een gerichte invulling geven.

Thema juli

Tijdens een korte wandeling gaan we in gesprek, hoe je omgaat met vakanties. tijdens deze inloop willen we graag met iedereen naar buiten, waarbij we onderweg kunnen praten over welke waardes u hecht aan vakanties, hoe gaat de omgeving hiermee om, wat kan welen wat kan niet. We gaan tevens in op respijtzorg, wat betekent dit en wat kunt u ermee?

 • Brunssum
 • Bedrijfsbureau Cicero
 • Sint Brigidastraat 3
 • Heerlen
 • Toon Hermans Huis
 • Wilhelminaplein 24
 • Hoensbroek
 • De Koffiepot
 • Kasteel Hoensbroeklaan 190
 • Kerkrade
 • Verpleeghuis Hambos
 • Kapellaan 2
 • Landgraaf
 • Burgerhoes Landgraaf
 • Sweelinckplein 1
 • Nuth
 • Zorgcentrum Op den Toren
 • Valkenburgerweg 67
 • Bocholtz
 • Op de Boor (inloop Simpelveld)
 • Wilhelminastraat 19
 • Amstenrade
 • De Koeteleboet (inloop Schinnen)
 • De Gijselaar 55
 • Schinveld
 • Welzijnswerk Onderbanken (inloop Onderbanken)
 • A ge Water 20A