Heeft u een hulpvraag?

Ondersteuning mantelzorger / respijtzorg

In situaties waarin de mantelzorger iemand thuis verzorgt, wordt deze zorg al gauw als vanzelfsprekend ervaren. Wat begon als het aanbieden van een beetje hulp, kan al gauw 24-uurs hulp worden. Hierdoor heeft de mantelzorger nog nauwelijks tijd voor zichzelf.

Een geschoolde vrijwilliger bezoekt enkele uren per week de zieke zodat de mantelzorger even tijd heeft voor zichzelf.

Ondersteuning aan mensen die weer willen deelnemen aan de maatschappij

Kunt u door lichamelijke of psychische beperkingen niet meer deelnemen aan de maatschappij zoals u graag zou willen, dan kan een inzet van een vrijwilliger daarbij helpend zijn.

Misschien… lukt het niet meer zo goed om zelfstandig naar buiten te gaan.
Misschien… heeft u behoefte aan gezelschap.
Misschien… wilt u ontdekken hoe u meer sociale contacten kunt krijgen.
Misschien… vindt u het leuk om te ontdekken hoe u een hobby kunt oppakken.
Misschien…

Vul maar in. Een vrijwilliger is er voor u om Ruggesteun te bieden, om samen weer die zaken op te pakken die op dit moment moeite kosten. Wellicht lukt het daarna weer zelfstandig, dat zou helemaal mooi zijn, maar dit hoeft niet het uitgangspunt te zijn.

Een vrijwilliger zal nooit het werk van een professional overnemen, maar wel eventueel aanvullend werken.

Zorg in de laatste levensfase

Steeds meer mensen kiezen ervoor om de laatste fase van hun leven thuis door te brengen. Thuis kan iedereen uit de direct omgeving helpen om het leven waardig af te sluiten. Het verzorgen van geliefden in die moeilijke periode is erg zwaar. Het is dan goed om te weten dat er gemotiveerde en geschoolde vrijwilligers zijn die u graag een helpende hand willen bieden.

Ziekenhuisbegeleiding

Wanneer u voor controle naar het ziekenhuis moet en dit niet zelfstandig kunt, kunnen vrijwilligers begeleiding bieden.

Hulpvraag indienen