Informatie advies en ondersteuning

Mantelzorgers ondervinden vaak weinig erkenning voor hun taken rondom het zorgen voor een ander. In veel gevallen komt de zorg voor een zieke of gehandicapte neer op de schouders van een persoon, dit is de centrale verzorger. Deze mantelzorger wordt vaak niet helemaal begrepen door zijn omgeving en krijgt weinig waardering en erkenning voor de uitvoering van allerlei zorgtaken. Juist deze waardering, erkenning en aandacht van naasten voor de situatie, waarin de mantelzorger vaak onverwacht terecht is gekomen, is van wezenlijk belang om zorg vol te houden. Het bieden van een luisterend oor en het tonen van begrip, kan helpen om de draagkracht van de mantelzorger te vergroten.


Praktische ondersteuning

Om overbelasting bij mantelzorgers te voorkomen of te verminderen wordt directe individuele ondersteuning geboden, door de mantelzorger praktische adviezen aan te reiken rondom het zorgen voor een ander en geeft de consulent antwoord op vragen. Ook wordt bemiddeld bij het verkrijgen van hulpmiddelen en voorzieningen, die praktische steun aan mantelzorgers kunnen bieden.

Tips & adviezen


Tijd voor jezelf

De consulent kan ook bemiddelen als de zorg (tijdelijk) moet worden overgenomen. In situaties waarin de mantelzorger iemand thuis verzorgt, wordt deze zorg al gauw als vanzelfsprekend ervaren. Wat begon als het aanbieden van een beetje hulp, kan al gauw 

24-uurs hulp worden. Hierdoor heeft de mantelzorger nauwelijks nog tijd voor zichzelf. Het Steunpunt voor mantelzorgers kan bemiddelen in het zoeken naar een geschoolde vrijwilliger, die enkele uren per week de zieke bezoekt, zodat de mantelzorger even tijd heeft voor zichzelf heeft. Ook bij het verzorgen in de laatste levensfase thuis, kunnen gemotiveerde en geschoolde vrijwilligers een helpende hand bieden.

Verder kan de consulent hulp bieden bij het inzetten van een profesionele hulpverlener en opname in een verzorgings- of verpleeghuis. 

Hulpvraag indienen