Gespreksgroepen en cursussen

Lotgenotencontactgroep voor mantelzorgers

U als mantelzorger staat in deze bijeenkomsten centraal. Ervaringen kunnen worden uitgewisseld. De balans vinden tussen draagkracht en draaglast komt aan de orde.

Groepsgrootte maximaal 12 deelnemers
Aantal bijeenkomsten 6 bijeenkomsten van 2 uur
Kosten deelname en koffie/thee zijn gratis
Data en locatie volgen
Aanmelden

Lotgenotencontactgroep voor GGZ mantelzorgers

Onder ggz mantelzorgers verstaan we mensen die zorgen voor een naaste met een psychische aandoening of gedragsproblemen. GGZ mantelzorgers lopen meer risico op overbelasting en gezondheidsschade dan andere mantelzorgers. U als mantelzorger staat centraal, we gaan samen in gesprek over uw positie als mantelzorger. Dat komt o.a. door: • de onvoorspelbaarheid van de ziekte • het optreden van acute crisissituaties • de noodzaak van continue waakzaamheid • taboes en onbegrip van de samenleving • emotionele betrokkenheid • beperkte samenwerking met hulpverleners en ggz instellingen

Groepsgrootte maximaal 12 deelnemers
Aantal bijeenkomsten 6 bijeenkomsten, duur 2 uur per bijeenkomst
Kosten deelname en koffie/thee zijn gratis
Data en locatie volgen
Aanmelden

Voorbij de zorg en dan.......

Deze contactgroep is voor ex-mantelzorgers met als thema VOORBIJ DE ZORG EN DAN.......... In deze bijeenkomsten staat de ex-mantelzorger centraal met de mogelijke vragen die er bestaan na het zorgen. Het contact met andere ex mantelzorgers zal centraal staan.

Groepsgrootte maximaal 12 deelnemers
Aantal bijeenkomsten 4 bijeenkomsten, duur 2 uur per bijeenkomst
Kosten deelname en koffie/thee zijn gratis
Data en locatie volgen
Aanmelden

Cursus assertiviteit voor mantelzorgers

Assertiviteit betekent: opkomen voor jezelf, een betere afstemming vinden tussen je eigen wensen en behoeftes van anderen en minder gespannen zijn in het contact met andere mensen. Tijdens de cursus wordt ingegaan op patronen in het gedrag en hoe je die kunt veranderen. Leren nee zeggen, het omgaan met kritiek, het aangeven van grenzen, het leren uiten van gevoelens, zijn onderwerpen die aan de orde komen tijdens de bijeenkomsten. Een goede balans tussen draagkracht en draaglast is belangrijk als je mantelzorger bent.

Groepsgrootte maximaal 12 deelnemers
Aantal bijeenkomsten 4 bijeenkomsten, duur 2 uur per bijeenkomst
Kosten deelname en koffie/thee zijn gratis
Data en locatie volgen
Aanmelden

Lotgenotencontactgroep voor werkende mantelzorgers

U als mantelzorger staat in deze bijeenkomsten centraal. U wordt in de gelegenheid gesteld om ervaringen uit te wisselen met lotgenoten, zorg combineren met werk, hoe doe je dit? Deze groep zal in de avonduren plaatsvinden.

Groepsgrootte maximaal 12 deelnemers
Aantal bijeenkomsten 6 bijeenkomsten, duur 2 uur per bijeenkomst
Kosten deelname en koffie/thee zijn gratis
Data en locatie volgen
Aanmelden

Mantelzorg en dementie

Een cursus voor iedereen die te maken krijgt met de zorg voor iemand met dementie. Dementie heeft grote invloed op het leven van mensen met dementie en hun familie. Iemand met dementie wordt naarmate het ziekteproces vordert, steeds afhankelijker van zijn omgeving. Als mantelzorger krijgt u te maken met verlies en veranderende zorgtaken. Tijdens de cursus wordt u in de gelegenheid gesteld om uw ervaringen te delen met lotgenoten. Ook gaan we in op de manier waarop het evenwicht tussen ‘draagkracht en draaglast’ invloed uitoefent op uw dagelijks leven. U leert omgaan met gevoelens en spanningen rondom de zorg voor de persoon met dementie. Tijdens deze cursus willen wij u ondersteunen om een goede balans te vinden tussen zorg voor de ander en zorg voor uzelf.

Groepsgrootte maximaal 12 deelnemers
Aantal bijeenkomsten 6 bijeenkomsten, duur 2 uur per bijeenkomst
Kosten deelname en koffie/thee zijn gratis
Data en locatie volgen
Aanmelden