Samen maken wij het verschil

Iets voor elkaar kunnen betekenen levert over en weer voldoening op. Waar de een verlegen zit om een praatje vindt de ander het leuk om samen te koken. Hoe vaak je elkaar ontmoet spreek je in onderling overleg af. Het voornaamste is het luisteren en er zijn. Samen maken wij zolang mogelijk thuis blijven wonen mogelijk! 

Vacatures

Helpen maakt happy! 

Weet je wat het mooie is van vrijwilligerswerk, het begint bij datgene waar jij blij van wordt. Het is juist datgene wat jij leuk vindt en meeneemt in het contact met de ander. Hebben wij je interesse gewekt neem dan contact met ons op. 


Begeleiden zelfhulpgroep

Ik ben jarenlang mantelzorger geweest van mijn echtgenoot. De zorg voor hem heb ik met veel liefde op mij genomen. Het was een verrijking van mijn leven maar het was wel zwaar. De meeste mensen hadden oog en aandacht voor mijn echtgenoot, maar weinig mensen vroegen zich af hoe het met mij ging. Mijn echtgenoot is inmiddels overleden. Graag wil ik mijn ervaringen delen met lotgenoten.

Praten met iemand die ‘hetzelfde’ doormaakt. Het gelijkwaardig delen van de ervaringen en het samenzijn is een groot goed. Mantelzorgers ervaren samen delen als versterkend. Het contact tijdens de zelfhulpgroep draagt bij aan het bieden van emotionele steun aan elkaar en het uitwisselen van ervaringen. Er wordt steun en (h)erkenning bij elkaar gevonden.

Dit samen delen vraagt om begeleiding. Ruggesteun en Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad zoekt dan ook een ervaringsdeskundige (vrijwilliger) die deze rol op zich zou willen nemen.
Luister jij graag naar het verhaal van de ander? Wil jij hem of haar ondersteunen met het delen van zijn persoonlijke ervaringen in de groep? Vind je het leuk om elkaar maandelijks te treffen en een groep te begeleiden? Dan ben jij de steun en toeverlaat die we zoeken.

Wat bieden wij 
Alvorens je start met de begeleiding van de zelfhulpgroep ontvang je een driedaagse training. Daarnaast ontvang je begeleiding van een consulent informele zorg. Naast de sociale contacten, het plezier en de voldoening die je opdoet binnen onze instelling, ben je als vrijwilliger WA verzekerd en worden je daadwerkelijk gemaakte reiskosten vergoed.

Tevens krijg je een vrijwilligersovereenkomst en ontmoet je andere vrijwilligers tijdens wijkbijeenkomsten. Je ontvangt nieuwsbrief ‘het Ruggesteuntje’, krijgt regelmatig een attentie en jaarlijks organiseren wij een uitstapje of feestavond.

Wij zijn op zoek naar een ervaringsdeskundige (vrijwilliger) voor de volgende gemeenten: Voerendaal, Brunssum, Simpelveld en Beekdaelen.
Spreekt bovenstaande jou aan? Stuur ons dan een korte motivatie en overtuig ons! Dit kan via info@mantelzorgparkstad.nl.

Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 045 211 40 00 of info@mantelzorgparkstad.nl onder vermelding van vacature zelfhulpgroep. Of klik op de knop interesse en vermeld hierbij de vacature zelfhulpgroep. Ziekenhuisbegeleiding

Wanneer iemand voor controle naar het ziekenhuis moet en dit niet zelfstandig kan, kan hij/zij een beroep doen op Ruggesteun.
Als vrijwilliger begeleid je deze persoon naar de afspraak. Begeleiding is dan gewenst tijdens de heen-/terugreis (vervoer vindt meestal plaats via Omnibus) en eventueel aanwezig zijn bij het gesprek.


Bezoek aan mensen met dementie

Je biedt gezelschap aan iemand met dementie en ontlast hiermee de eventuele mantelzorger.  Waar mogelijk 'vervang' je kort de mantelzorger zodat deze ook een moment uit deze rol kan stappen. Het gezelschap kan  bestaan  uit het maken van een praatje, wandelen, voorlezen of het ondernemen van activiteiten zoals kaarten , oude foto’s bekijken, muziek luisteren  Dit is geheel afhankelijk van wat iemand nog kan en wil ondernemen. Je bouwt een band op met mensen en betekent iets voor ze, zowel praktisch als emotioneel. Je krijgt ontzettend veel voldoening van je inzet. Er zijn mogelijkheden tot scholing en vanuit de organisatie krijg je voldoende ondersteuning en begeleiding.


Vrijwilliger palliatieve en terminale zorg 

Als VPTZ vrijwilliger ben je er voor thuiswonende mensen die zich in de laatste levensfase bevinden. Je belangrijkste taak is “er zijn” voor de hulpvrager maar ook de naasten of familieleden (mantelzorgers). In samenwerking met de formele zorg biedt je ondersteuning aan de hulpvrager maar begeleid je ook naasten of familieleden tijdens het proces. Belangrijke punten in deze ondersteuning zijn het hebben van aandacht, tijd en respect voor de normen en waarden van de hulpvrager maar ook de betrokken naasten en familieleden.
Een vrijwilliger wordt als een meerwaarde ervaren. Niet alleen voor de ernstig zieke persoon, maar ook voor de mantelzorger doordat zij zich meer op de familie kunnen richten of zelf even op adem kunnen komen.


Hebben wij jou interesse gewekt, klik dan snel op de knop interesse!