Agenda

Deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers

Activiteiten januari t/m april

Cursus assertiviteit voor vrijwilligers

Assertiviteit betekent: opkomen voor jezelf, een betere afstemming vinden tussen je eigen wensen en behoeftes van anderen en minder gespannen zijn in het contact met andere mensen. Tijdens de cursus wordt ingegaan op patronen in het gedrag en hoe je die kunt veranderen. Leren nee zeggen, het omgaan met kritiek, het aangeven van grenzen, het leren uiten van gevoelens, zijn onderwerpen die aan de orde komen tijdens de bijeenkomsten. Een goede balans tussen draagkracht en draaglast is belangrijk

Datum 30 mei 2018
Tijd 13:30 - 15:30
Plaats Minckelersstraat 2, 6372 PP Landgraaf
Uiterste aanmelddatum 23 mei 2018
Aanmelden