Ruggesteun agenda

Scholing vrijwilligers Ruggesteun vanaf 2019

Ruggesteun vindt het belangrijk dat vrijwilligers ondersteund worden om het werk dat ze doen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Daarvoor worden onder andere de wijkbijeenkomsten georganiseerd waarin we iedere acht weken samen komen en aan de hand van een agenda onderwerpen met elkaar bespreken, liefst in de vorm van intervisie. Daarnaast worden er zeer regelmatig lezingen en trainingen aangeboden waar vrijwilligers zich voor kunnen inschrijven. De thema’s stemmen we zoveel mogelijk met hen af.

Toch zien we dat de opkomst bij deze lezingen vaak laag is en bij navraag horen we dat er al veel tijd wordt geïnvesteerd in de inzet zelf (en dat is natuurlijk ook het allerbelangrijkste) en in het bijwonen van de wijkbijeenkomsten iedere acht weken. Het past er allemaal niet meer bij. Veel vrijwilligers hebben natuurlijk ook een eigen gezin, zijn zelf vaak nog mantelzorger of kiezen er bewust voor alleen de inzet te willen doen. Natuurlijk hebben we daar respect voor maar toch voelen we ons ook verantwoordelijk om onze mensen de kennis en vaardigheden te geven om het belangrijke werk dat ze doen, zonder veel ballast te kunnen uitvoeren.

Daarom hebben we besloten om vanaf 2019 niet meer iedere maand een thema aan te bieden maar om drie kwaliteitsdagen te verzorgen. Tijdens deze dagen zal er informatie over thema’s worden aangereikt die op een meer interactieve manier wordt aangeboden. Zo is er ruimte om informatie op te halen maar ook te delen met elkaar en vooral ook om dingen te doen en te ervaren.

De data voor 2019 liggen al vast. Aan de inhoud wordt nog gewerkt. Jullie worden binnenkort geïnformeerd over de invulling en we hopen jullie dan te zien!

Aankondiging kwaliteitsdag voor vrijwilligers.
Noteer in uw agenda:
dinsdag  1 oktober 2019 staat van 11.00 tot 16.00 uur de derde kwaliteitsdag gepland.
Deze vindt plaats in Brunssum, locatie volgt.
Verdere informatie zal te zijner tijd volgen.