Ik wil hulp bieden

Als vrijwilliger kun je op verschillende manieren ondersteuning bieden aan mensen die nog thuis wonen.

Lees meer

Ik heb hulp nodig

Bij Ruggesteun kun je verschillende vormen van ondersteuning krijgen zoals: samen wandelen, samen winkelen, begeleid worden naar het ziekenhuis, vervangende mantelzorg, stervensbegeleiding of begeleid worden bij een activiteit.

Hulpvraag indienen

Heb jij een hart voor vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk levert je veel voldoening op. Mensen kunnen hun verhaal aan je kwijt. Ze kijken uit naar je komst. De taken van de vrijwilliger zijn o.a. een gesprek voeren, samen foto’s bekijken, samen wandelen of winkelen. Het voornaamste is echter luisteren en er zijn. Als vrijwilliger wordt je, afhankelijk van de hulpvraag, enkele uren per week ingezet bij een vaste hulpvrager.

Inschrijven

We hebben elkaar nodig

Tweehonderd vrijwilligers maar nog lang niet genoeg

Heb je hulp nodig?

Bij Ruggesteun kun je verschillende vormen van ondersteuning krijgen zoals: samen wandelen, samen winkelen, begeleid worden naar het ziekenhuis, vervangende mantelzorg, stervensbegeleiding of begeleid worden bij een activiteit.

Hulpvraag indienen

Contact

Bereikbaar maandag t/m donderdag
van 08.30 - 16.30 uur
vrijdag van 08.30 - 12.00 uur

Verhaal

Vertrouwensbasis in vrijwilligerswerk

Bij Ruggesteun zijn veel vrijwilligers die we “onze kanjers” noemen. Wien, Hub en Leo zijn daar voorbeelden van. Ze beleven er nog steeds veel plezier in en zijn vast van plan om er nog vele jaren aan vast te plakken.

Met z’n drieën hebben ze al veel mensen blij kunnen maken met hun bezoekjes of begeleidingen naar het ziekenhuis of elders. Leo heeft ervoor gekozen om mensen te begeleiden naar het ziekenhuis, huisarts, tandarts. Er zijn veel mensen die dit niet meer zelfstandig kunnen en geen mogelijkheid hebben om terug te vallen op een eigen netwerk. Vaak gaat hij steeds met dezelfde personen. Ze vragen en vertellen je steeds meer, omdat ze je kennen en weten dat er naar ze geluisterd wordt en hun privacy gewaarborgd blijft.” Voor Wien en Hub gaat hun hart vooral uit naar de terminale zorgverlening. Hiervoor zijn ze terdege voorbereid door een uitgebreide basiscursus en de mogelijkheid tot deelname aan de landelijke tweedaagse cursussen, georganiseerd door de VPTZ (Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg), de landelijke organisatie waar Ruggesteun bij is aangesloten.

Bij mensen in de laatste fase van hun leven, is het enorm belangrijk dat er iemand is die de mantelzorger even respijt kan geven, zodat deze een paar uurtjes op andere gedachten kan komen. Ook voor de cliënt zelf is het dan heel fijn dat er iemand is met een luisterend oor. Vaak worden dingen besproken die men te pijnlijk vindt om met eigen partner of kinderen te bespreken. “Juist die betrokkenheid en het vertrouwen van iedereen in ons als vrijwilliger, in deze moeilijke situatie, is heel mooi om mee te maken, iedere keer weer.” Vrijwilligers hebben we nooit genoeg. Wil je ook tot onze kanjers behoren, meld je dan aan via deze website. Vrijwilligerswerk is dankbaar werk!

Kiwa ISO
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg
De Brug
Mantelzorg NL