• 21 december 2022 • steunpunt voor mantelzorgers

Themabijeenkomst Kopzorgen - dementie Zuyderland ziekenhuis

Dementie is een verzamelnaam voor ruim 50 verschillende hersenaandoeningen met neurocognitieve stoornissen (achteruitgang van het denkvermogen door een verandering in de hersenen) als belangrijkste symptoom. De verwachting is dat  het aantal mensen met dementie in 2040 rond de 500.000 zal liggen en in 2050 zelfs zal toenemen tot 620.000. De diagnose Dementie kan een behoorlijke impact hebben op het leven van patiënten en hun naasten. 

Tijdens deze themabijeenkomst staan wij stil bij de diagnose Dementie; wat is het, welke vormen zijn er en wat betekent deze diagnose voor u als patiënt en/ of mantelzorger? Graag informeren wij u over hoe zorgprofessionals hierbij kunnen ondersteunen, in praktische zin en bij het maken van medische beslissingen.

Daarnaast willen wij deze bijeenkomst het  medicijngebruik bij kwetsbare ouderen ( o.a. de mensen met dementie) meer belichten. Hoe is het bijvoorbeeld gesteld met de therapietrouw van ouderen met geheugenproblemen die meer dan drie medicijnen voorgeschreven hebben gekregen?

Wij hopen u op deze avond te ontmoeten!

Wanneer: Donderdag 26 januari 2023
Tijdstip:    Inloop vanaf 18.00 uur en start programma 18.30 uur
Locatie: Ziekenhuis Zuyderland Sittard, Zorgboulevard 2e etage Auditorium


Deelname is gratis! Meer informatie over het programma of de wijze van aanmelden vindt u op de website van Zuyderland.  

Klik hier voor de website van Zuyderland