• 23 september 2022 • steunpunt voor mantelzorgers

Het Festival voor mijn Dood

Op zaterdag 24 september vindt in Maastricht het 'Festival voor mijn dood' plaats. In één dag wordt de dood bespreekbaar gemaakt vanuit verschillende invalshoeken zoals lezingen, workshops, tentoonstellingen, film, documentaire, muziek en theater. Het festival kent een interactieve en multiculturele insteek. 

Op een laagdrempelige manier wordt een beladen onderwerp als de dood bespreekbaar gemaakt. Jong en oud wordt bij het festival betrokken. Het festival wordt georganiseerd door het Netwerk Sterven & Rouw Zuid-Limburg en heeft geen commercieel karakter. 

Het uitgebreide programma voor dit festival is te zien op de Facebookpagina van Netwerk Sterven en Rouw Limburg
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064021387865