• 9 januari 2023 • steunpunt voor mantelzorgers

Gespreksgroep voor Mantelzorgers Landgraaf

Mantelzorgers maken doorgaans hetzelfde mee en kunnen hierin veel voor elkaar betekenen. In een groep kunnen zij door begrip, tijd, aandacht en het delen van ervaringen vaak beter grip krijgen op hun gezamenlijke onderwerp.

Ruggesteun en Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad hebben een gespreksgroep voor mantelzorgers waarin het elkaar ontmoeten centraal staat.

Waar en wanneer vindt deze bijeenkomst plaats?

  • Burgerhoes Landgraaf
  • 1ste maandag van de maand
  • 10.00 tot 12.00 uur
  • Aanmelden is niet verplicht
  • In juli en augustus zijn geen bijeenkomsten

Het gelijkwaardig delen van de ervaringen en het samenzijn is een groot goed. Het delen van zorgen, kunnen vragen hoe de ander iets aanpakt, emotioneel ondersteunen en het uitwisselen van praktische tips staan centraal. Er wordt steun en (h)erkenning bij elkaar gevonden. 

Er zijn twee begeleiders aanwezig die zelf ervaring hebben met het bieden van mantelzorg.
Houdt hiervoor de activiteitenkalender op onze website in de gaten: www.mantelzorgparkstad.nl

Mocht u voorafgaande meer informatie wensen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer: 045-2114000 of via info@mantelzorgparkstad.nl

Met ingang van oktober 2023 vindt de bijeenkomst plaats in vergaderruimte 2  van Zorgcentrum de Dormig,
Op de Heugden 100 te Landgraaf