• 27 maart 2023 • steunpunt voor mantelzorgers

Enquête Dag van de mantelzorg 2022

In november 2022 heeft de dag van de mantelzorg op verschillende plaatsen in Parkstad plaatsgevonden. Om zo goed mogelijk bij de behoefte van de mantelzorger aan te sluiten zijn we erg benieuwd naar uw ervaringen van de dag van de mantelzorg in 2022. Tevens zijn wij benieuwd naar uw idee over de invulling van deze dag in de toekomst. Ook als u niet heeft deelgenomen aan de dag van de mantelzorg in 2022 mag u de enquête invullen. Wij vragen enkele minuten van uw tijd om de enquête in te vullen. De resultaten worden geheel anoniem verwerkt.

Via deze link komt u bij de enquête. 

Hartelijk bedankt namens het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad en Ruggesteun.