Ik wil hulp bieden

Als vrijwilliger kun je op verschillende manieren ondersteuning bieden aan mensen die nog thuis wonen.

Lees meer

Ik heb hulp nodig

Ruggesteun biedt met vrijwilligers ondersteuning aan mensen met een hulpvraag in de thuissituatie.

Lees meer

Ik zorg voor iemand

Zorgt u langdurig en intensief voor uw hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur? Dan bent u mantelzorger.

Lees meer

We hebben elkaar nodig

Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen

Een extra luisterend oor bijvoorbeeld, of iemand die activiteiten met hem of haar onderneemt. in veel gevallen nemen mantelzorgers veel van deze taken op hen is het prettig als ze af en toe worden ontlast en kunnen terugvallen op een organisatie die met hen meedenkt. In Parkstad werken twee organisaties die u in deze situaties kunnen onderstenen: Ruggensteun en het steunpunt voor mantelzorgers.

Lees meer

Mantelzorgen doen we samen

Expertise centrum voor informele zorg

Naast de ondersteuning aan mantelzorgers, hulpbehoevenden en vrijwilligers worden kennis en vaardigheden ook overgedragen aan (zorg) organisaties, bedrijven en gemeenten.

Lees meer

Contact

Bereikbaar maandag t/m donderdag
van 08.30 - 16.30 uur
vrijdag van 08.30 - 12.00 uur

Nieuwsberichten

Dementiemonitor Mantelzorg

Dementiemonitor Mantelzorg

Alzheimer Nederland wil graag weten hoe het met u gaat en wat uw ervaringen zijn met de professionele zorg. Zo kunnen wij uw belangen behartigen bij beleidsmakers in en rond de zorg. Daarom voert Alzheimer Nederland iedere twee jaar de Dementiemonitor Mantelzorg uit. Dit landelijke onderzoek doen we samen met het Nivel, het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg.

Voor wie?
De vragenlijst kan worden ingevuld door iedereen die de zorg heeft voor een naaste met dementie. Het maakt daarbij niet uit of uw naaste thuis woont of in een zorginstelling.
Helpt u mee?

Help ons uw belangen te behartigen en vul de online vragenlijst in!
Geen internet? Vraag ons om een schriftelijke vragenlijst.
Deze kunt u kosteloos terugsturen. Heeft u andere vragen?
Mail naar dementiemonitor@alzheimer-nederland.nl of bel (033) 303 25 02.

Mantelzorgcompliment 2020

Mantelzorgcompliment 2020

De gemeenten Beekdaelen, Brunssum en Heerlen zijn gestart met de aanvragen van het mantelzorgcompliment voor 2020.
De overige gemeenten starten naar verwachting in het najaar van 2020.

Hier vindt u de link naar de betreffende gemeente:

Gemeente Beekdaelen:
Mantelzorgcompliment 2020 Beekdaelen
Waarderingsbijeenkomst 2020 Mantelzorgers Beekdaelen
Gemeente Brunssum:
Mantelzorgwaardering 2020 Brunssum
Gemeente Heerlen:
Mantelzorgcompliment Plus Heerlen

Gemeente Kerkrade:
nog niet bekend

Gemeente Landgraaf:
nog niet bekend

Gemeente Simpelveld:
nog niet bekend

Gemeente Voerendaal:
nog niet bekend
Langzaam opstarten.

Langzaam opstarten.

Nu de Coronamaatregelen versoepeld zijn, gaat ook Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad het reguliere werk voorzichtig en gedoseerd oppakken. We beschikken over Persoonlijke Beschermings Middelen (BPM) voor consulenten en vrijwilligers. Op geleide van de vraag gaan we per aanvraag bekijken of en zo ja, op welke manier we de ondersteuning kunnen opstarten. Uiteraard zal de thuissituatie Corona vrij moeten zijn en wordt PBM ingezet om eventuele besmetting te voorkomen. Alle aanwezigen moeten zich uiteraard houden aan de voorschriften van het RIVM en zich goed voelen bij de inzet of het huisbezoek. 

Bij vragen neem gerust contact op met kantoor.

Kiwa ISO
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg
De Brug
Mantelzorg NL