Ik wil hulp bieden

Als vrijwilliger kun je op verschillende manieren ondersteuning bieden aan mensen die nog thuis wonen.

Lees meer

Ik heb hulp nodig

Ruggesteun biedt met vrijwilligers ondersteuning aan mensen met een hulpvraag in de thuissituatie.

Lees meer

Ik zorg voor iemand

Zorgt u langdurig en intensief voor uw hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur? Dan bent u mantelzorger.

Lees meer

We hebben elkaar nodig

Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen

Een extra luisterend oor bijvoorbeeld, of iemand die activiteiten met hem of haar onderneemt. in veel gevallen nemen mantelzorgers veel van deze taken op hen is het prettig als ze af en toe worden ontlast en kunnen terugvallen op een organisatie die met hen meedenkt. In Parkstad werken twee organisaties die u in deze situaties kunnen onderstenen: Ruggensteun en het steunpunt voor mantelzorgers.

Lees meer

Mantelzorgen doen we samen

Expertise centrum voor informele zorg

Naast de ondersteuning aan mantelzorgers, hulpbehoevenden en vrijwilligers worden kennis en vaardigheden ook overgedragen aan (zorg) organisaties, bedrijven en gemeenten.

Lees meer

Contact

Bereikbaar maandag t/m donderdag
van 08.30 - 16.30 uur
vrijdag van 08.30 - 12.00 uur

Nieuwsberichten

10 november Dag van de Mantelzorg

10 november Dag van de Mantelzorg

10 november Dag van de Mantelzorg

Op 10 november wordt de Dag van de Mantelzorg gevierd.

Ieder jaar wordt er in de verschillende gemeenten aandacht besteed aan deze dag, vaak in de vorm van een gezellige bijeenkomst waar de gemeenten in samenwerking met het Steunpunt hun persoonlijke dank uitspreken voor al die geboden zorg. Helaas is het, in verband met de maatregelen rondom het corona virus, dit jaar niet mogelijk om samen te komen en deze dag samen te vieren. Allerlei alternatieven zijn de revue gepasseerd. We hebben L1 bereid gevonden om op 10 november, tijdens Limburg Centraal vanaf 17.30 uur, en in Avondgasten aandacht te besteden aan deze belangrijke dag. U kunt de uitzendingen hier bekijken:

Link 1 L1 Route Regio Dag van de Mantelzorg 2020

Link 2 L1 Avondgasten Dag van de Mantelzorg 2020


We willen u ook namens de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal hartelijk bedanken voor uw inzet.

Nieuwe maatregelen vanaf oktober 2020

Nieuwe maatregelen vanaf oktober 2020

Nu de maatregelen met betrekking tot Corona weer zijn aangescherpt, hebben wij besloten om tot en met december geen groepsbijeenkomsten te organiseren. Dat betekent dat de inloopbijeenkomsten in de gemeenten nog niet kunnen worden hervat en dat de cursussen en trainingen, die weer in kleinere groepen opgestart waren, toch weer moeten worden gestaakt.

Het spijt ons zeer dit te moeten doen maar we volgen de richtlijnen van het RIVM en willen absoluut geen risico nemen als het gaat om verspreiding van het virus. Op dit moment kan de individuele ondersteuning die door onze professionals en vrijwilligers geleverd wordt, nog doorgang vinden met in acht neming van de richtlijnen.
Mocht u nog vragen hebben dan neem gerust contact met ons op via:

045-2114000
of
info@mantelzorgparkstad.nl


Mantelzorgcompliment 2020

Mantelzorgcompliment 2020

De gemeenten Beekdaelen, Brunssum en Heerlen zijn gestart met de aanvragen van het mantelzorgcompliment voor 2020.
De overige gemeenten starten naar verwachting in het najaar van 2020.

Hier vindt u de link naar de betreffende gemeente:

Gemeente Beekdaelen:
Mantelzorgcompliment 2020 Beekdaelen
Aanvragen was mogelijk tot 3 november 2020
Gemeente Brunssum:
Mantelzorgwaardering 2020 Brunssum
Gemeente Heerlen:
Mantelzorgcompliment Plus 2020 Heerlen
Gemeente Kerkrade:
Mantelzorgcompliment 2020 Kerkrade
Gemeente Landgraaf:
Mantelzorgcompliment 2020 Landgraaf
Gemeente Simpelveld:
Niet bekend
Kiwa ISO
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg
De Brug
Mantelzorg NL