Ik wil hulp bieden

Als vrijwilliger kun je op verschillende manieren ondersteuning bieden aan mensen die nog thuis wonen.

Lees meer

Ik heb hulp nodig

Ruggesteun biedt met vrijwilligers ondersteuning aan mensen met een hulpvraag in de thuissituatie.

Lees meer

Ik zorg voor iemand

Zorgt u langdurig en intensief voor uw hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur? Dan bent u mantelzorger.

Lees meer

We hebben elkaar nodig

Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen

Een extra luisterend oor bijvoorbeeld, of iemand die activiteiten met hem of haar onderneemt. in veel gevallen nemen mantelzorgers veel van deze taken op hen is het prettig als ze af en toe worden ontlast en kunnen terugvallen op een organisatie die met hen meedenkt. In Parkstad werken twee organisaties die u in deze situaties kunnen onderstenen: Ruggensteun en het steunpunt voor mantelzorgers.

Lees meer

Mantelzorgen doen we samen

Expertise centrum voor informele zorg

Naast de ondersteuning aan mantelzorgers, hulpbehoevenden en vrijwilligers worden kennis en vaardigheden ook overgedragen aan (zorg) organisaties, bedrijven en gemeenten.

Lees meer

Contact

Bereikbaar maandag t/m donderdag
van 08.30 - 16.30 uur
vrijdag van 08.30 - 12.00 uur

Nieuwsberichten

Nieuwe maatregelen vanaf oktober 2020

Nieuwe maatregelen vanaf oktober 2020

Nu de maatregelen met betrekking tot Corona weer zijn aangescherpt, hebben wij besloten om tot en met december geen groepsbijeenkomsten te organiseren. Dat betekent dat de inloopbijeenkomsten in de gemeenten nog niet kunnen worden hervat en dat de cursussen en trainingen, die weer in kleinere groepen opgestart waren, toch weer moeten worden gestaakt.

Het spijt ons zeer dit te moeten doen maar we volgen de richtlijnen van het RIVM en willen absoluut geen risico nemen als het gaat om verspreiding van het virus. Op dit moment kan de individuele ondersteuning die door onze professionals en vrijwilligers geleverd wordt, nog doorgang vinden met in acht neming van de richtlijnen.
Mocht u nog vragen hebben dan neem gerust contact met ons op via:

045-2114000
of
info@mantelzorgparkstad.nl


Dementiemonitor Mantelzorg

Dementiemonitor Mantelzorg

Alzheimer Nederland wil graag weten hoe het met u gaat en wat uw ervaringen zijn met de professionele zorg. Zo kunnen wij uw belangen behartigen bij beleidsmakers in en rond de zorg. Daarom voert Alzheimer Nederland iedere twee jaar de Dementiemonitor Mantelzorg uit. Dit landelijke onderzoek doen we samen met het Nivel, het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg.

Voor wie?
De vragenlijst kan worden ingevuld door iedereen die de zorg heeft voor een naaste met dementie. Het maakt daarbij niet uit of uw naaste thuis woont of in een zorginstelling.
Helpt u mee?

Help ons uw belangen te behartigen en vul de online vragenlijst in!
Geen internet? Vraag ons om een schriftelijke vragenlijst.
Deze kunt u kosteloos terugsturen. Heeft u andere vragen?
Mail naar dementiemonitor@alzheimer-nederland.nl of bel (033) 303 25 02.

Mantelzorgcompliment 2020

Mantelzorgcompliment 2020

De gemeenten Beekdaelen, Brunssum en Heerlen zijn gestart met de aanvragen van het mantelzorgcompliment voor 2020.
De overige gemeenten starten naar verwachting in het najaar van 2020.

Hier vindt u de link naar de betreffende gemeente:

Gemeente Beekdaelen:
Mantelzorgcompliment Beekdaelen
Gemeente Brunssum:
Mantelzorgwaardering 2020 Brunssum
Gemeente Heerlen:
Mantelzorgcompliment Plus Heerlen
Gemeente Kerkrade:
Mantelzorgcompliment Kerkrade
Gemeente Landgraaf:
Mantelzorgcompliment Landgraaf
Gemeente Simpelveld:
nog niet bekend
Kiwa ISO
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg
De Brug
Mantelzorg NL