Positieve gezondheid

Positieve Gezondheid gaat erover hoe veerkrachtig en betekenisvol je kunt leven, het bestrijkt veel meer dan alleen maar je lichamelijk functioneren. Positieve gezondheid gaat niet uit van ziekte en wat niet goed gaat, maar heeft aandacht voor hetgeen wel goed gaat. In twee bijeenkomsten hebben we aandacht voor lichamelijk, psychisch functioneren en zingeving. We staan stil bij kwaliteit van leven, maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad en Ruggesteun en Cisca van der Meijs LevantoGroep Twee bijeenkomsten: 10 februari 2020 17 februari 2020