Mantelzorg

Zorgt u langdurig en intensief voor uw hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur? Dan bent u mantelzorger.

De zorg voor een ander kan heel veel voldoening geven, maar mantelzorg kan ook een groot beslag op u leggen en veel van uw lichamelijke en geestelijke uithoudingsvermogen vragen. De aandacht gaat al gauw uit naar degene voor wie u zo goed mogelijk wilt zorgen.

U hoeft er echter niet alleen voor te staan!

Welkom bij het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad Limburg 

Wij wensen alle Mantelzorgers en iedereen die Mantelzorgers een warm hart toedraagt fijne feestdagen en een voorspoedig 2015 toe.

Namens het team van Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad.
===============================================================
Steunpunt voor Mantelzorgers / Ruggesteun

Bezoekadres
Minckelersstraat 2
6372 PP Landgraaf

Postadres
Postbus 2690

6401DD Heerlen


Telefoon 045-2114000

www.mantelzorgparkstad.nl

info@mantelzorgparkstad.nl